Få 3 gratis tilbud på en boligadvokat

Slip for dårlige boligadvokater – Brug denne velrenommerede udbudsside 3advokattilbud.dk i stedet. Hjemme i privaten kan du gennemgå tilbuddene og herefter vælge et af dem. Sammenlign gratis firmaer online og tjene tæt på 19 % i bedre rabat.
Udbudssiden 3advokattilbud.dk er en både gratis og avanceret internet boligadvokat tjeneste, som lover at finde velegnede tilbud på boligadvokat arbejde. Indtast din boligadvokat opgave i boligadvokatformularen (det gør du på omkring 9½ minut). Vi opsnuser kun tilbud hos lokale boligadvokatkontorer, og derfor kan vi love veludført boligadvokatarbejde hver gang.

Boligadvokat tilbud i fx Randers

Det er hurtigt at sammenligne priser på boligadvokatarbejde online og opnå lige ved 19 % i bedre rabat. Lad pålidelige og arbejdsvillige advokater i Randers løse boligadvokatopgaven. Få nemt kontakt til veletablerede boligadvokatfirmaer her på tilbudssiden 3advokattilbud.dk.

Generelt om formueordningen

Ægtefællers formueforhold er hovedsagelig reguleret ved lov om ægteskabets retsvirkninger (Retsvirkningsloven.). Retsvirkningsloven er senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 1053 af 12. november 2012. Reglerne i ægteskabsloven har ikke direkte betydning for formueordningen, men den kan dog have økonomisk betydning, idet den giver hjemmel til fastsættelse af ægtefællebidrag efter tilbud på separation eller skilsmisse.

Ægtefælleskifteloven indeholder tillige en regel, der har direkte økonomisk betydning. idet det efter den kan pålægges en ægtefælle at afgive et beløb til den anden efter separation eller skilsmisse. Den legale formueordning er fælleseje men med mulighed for at træffe bestemmelse om særeje. At retsvirkningslovens formueordning er fælleseje, er ikke nyt i forhold til tidligere. Helt fra Danske Lovs tid har formueordningen været fælleseje med mulighed for at etablere særeje via en boligadvokat eller udarbejde en fremtidsfuldmagt. Alligevel betød gennemførelsen af retsvirkningsloven et fundamentalt brud med den tidligere retstilstand. De tidligere formueordninger byggede nemlig på det patriarkalske system. forstået på den måde, at manden som overhoved for familien var den, der kunne foretage formueretlige dispositioner, medens der ved retsvirkningsloven tilsigtes en formueretlig ligestilling af ægtefællerne.

Due Diligence Checkliste for køb og salg af fast ejendom

Kommerciel køb og salg af fast ejendom kan give lukrative afkast, når de vælges og styres ordentligt. I stedet for bare at skynde sig i en transaktion, vil en investor sandsynligvis realisere disse afkast, hvis han følger en due diligence checkliste om kommercielle ejendomshandler. Nøgleelementerne på denne tjekliste er som følger:

  • FORVALDSDOKUMENTER

Både køber og sælger skal bekræfte, at de er tilfredse med købekontrakten og alle tilhørende dokumenter, herunder selskabstilladelser og godkendelser, spærret konto-aftaler og udbetalingsinstruktioner.

  • TITEL OG ZONING

Transaktionen bør ikke lukke, før køberen har gennemgået titelpolitikken og eventuelle relevante undersøgelser og har konkluderet, at ingen undtagelser udelukker ham fra at erhverve en ren titel til erhvervsejendommen.

  • TENANT OG LEASE REVIEWS

Køber skal analysere lejemål for at bekræfte bygningens belægning og eventuelle ledige stillinger. De bør også bekræfte og sørge for overførsler af lejersikkerhedsindskud.

  • FINANSIELLE KØBERs regnskabshold skal gennemgå bygningens historiske økonomiske resultater og eventuelle proforma prognoser samt vedligeholdelses- og brugsregninger og kapitalforbedringsudgifter.
  • LITIGATION OG ANDRE RETLIGE SAGER 

Sælgeren skal videregive alle faktiske og truede eller verserende retssager og give køberen adgang til retssagsfiler. Dette vil give køberen et bedre billede af de juridiske risici, der løber med bygningen.

  • FORSIKRING

Køberen skal gennemgå eksisterende forsikringspolicer, og de bør kontakte deres egne forsikringsselskaber for at få nøjagtige tilbud for ny forsikring lige før afslutningen af ​​transaktionen. Eksponering for orkanskader eller oversvømmelser er en væsentlig faktor. Nye forsikringspolicer kan være væsentligt dyrere og kan ændre transaktionens økonomiske appel.

  • REGLERINGSOVERSIGT

Køberen skal uafhængigt verificere, at bygningen ikke er underlagt miljømæssige eller andre lovgivningsmæssige tiltag.

  • INSPEKTION OG OPFØLGNING

Køberen skal planlægge en fysisk inspektion og ejendomsfortegnelse så tæt på afslutningen som muligt.